The role of seed coat in the germination and early stages of growth of bean (Phaseolus vulgaris L.) in the presence of chickweed (Stellaria media (L.) Vill.)

Authors

  • Aleksandra Mazur Cracow Institute of Development and Education, Wielicka 42/105 St., 30-552 Kraków, Poland

DOI:

https://doi.org/10.24917/25438832.4.6

Keywords:

allelopathy, seed coat, fresh and dry mass, germination indexes

Abstract

The aim of the study was to determine the role of the seed coat in the presence of aqueous extracts from Stellaria media (L.) Vill. on germination and early growth stages of bean seeds Phaseolus vulgaris L. Dry shoots of the chickweed aqueous extracts were prepared, with which the bean seeds with coat and without coat were treated. The control group was seeds watered only with distilled water. After 7 days of the experiment, seed germination parameters, seed germination rate (SE), seed vitality index (SVI), seedling growth inhibition index (IP), fresh and dry mass values and percentage water content were determined. The experiment showed the germination capacity of bean seeds was varied, in relation to seeds from the control. With increasing concentrations of extracts, a significant reduction in the seed germination rate was observed, both for those with seed coat and without seed coat. The seed vitality index increased only in seeds with coat, and decreased in each of the applied concentrations of extracts in seeds without seed coat. The seedling growth inhibition index reached negative values in both groups of seeds tested only at a concentration of 5%. In comparison to the control, IP was positive for seedlings watered with 15% extracts. For P. vulgaris seedlings grown on 5% of extracts the highest increase in the fresh mass was observed, in relation to the value of control mass. For seedlings grown from seeds with seed coat the diferences in the dry mass values primarily were noted. The percentage of water content in bean seedlings varied depending on the group of seeds studied and the concentration of allelopathic substances in the chickweed aqueous extracts. The examined indexes of seed germination and seedling growth showed that in the case of P. vulgaris seeds without seed coat. The role of seed coat in the germination and early stages of growth of bean (Phaseolus vulgaris L.) in the presence of chickweed (Stellaria media (L.) Vill.) were more sensitive to aqueous extracts from dry shoots of S. media. Compared to the control group, in low concentrations of allelopathic substances the seeds germinated similarly to the distilled water, and at higher concentrations, the seeds germination, the seedlings growth and fresh and dry mass values were inhibited.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

References

Bieżanowska-Kopeć, R., Pisulewski, P.M. (2006). Wpływ procesów termicznych i biologicznych na pojemność przeciwutleniającą nasion fasoli (Phaseolus vulgaris L.). Żywność, 3(48), 51–64. [In Polish]

Blum, U. (1996). Allelopathic interactions involving phenolic acids. Journal of Nematology, 28, 259–267.

Byszewski, W. (1972). Surowce roślinne. Warszawa: Wydawnictwo PWN. [In Polish]

Contreras S., Barros, M. (2005). Vigor tests on lettuce seeds and their correlation with emergence. Ciencia e Investigacion Agraria, 32(1), 3–10. https://doi.org/10.7764/rcia.v32i1.301

Das, P., Samantaray, S., Rout, G.R. (1997). Studies on cadmium toxicity in plants, a review. Environmental Pollution, 98(1), 29–36. https://doi.org/10.1016/S0269-7491(97)00110-3

Dąbrowska, B. (1998). Wigor – istotne kryterium jakości nasion. Ogrodnictwo, 4(98), 10–13. [In Polish]

Faligowska, A., Bartos-Spychała, M., Panasiewicz, K. (2012). Wpływ okresu przechowywania na wartość siewną i wigor zaprawionych nasion łubinu wąskolistnego. Progress in Plant Protection, 52(4), 1151–1155. [In Polish]

Gniazdowska, A., Oracz, K., Bogatek, R. (2004). Allelopatia – nowe interpretacje oddziaływań pomiędzy roślinami. Kosmos – Problemy Nauk Biologicznych, 53(2), 207–217. [In Polish]

Górecki, R.J., Grzesiuk, S. (1994). Światowe tendencje i kierunki uszlachetniania materiałów nasiennych. In: Uszlachetnianie materiałów nasiennych. Olsztyn-Kortowo, 9–24. [In Polish]

Grzesiuk, S., Kulka, K. (1981). Fizjologia i biochemia nasion. Warszawa: Wydawnictwo PWN. [In Polish]

Herse, J. (1982). Szczegółowa uprawa roślin. Warszawa: Wydawnictwo PWN. [In Polish]

Hu, Y.M., Wang, H., Ye, W.C., Qain, I. (2009). New triterpenoid from Stellaria media (L.). Natural Product Research and Development, 23(14), 1274–1278. https://doi.org/10.1080/14786410701642532

Islam, A.K.M.M., Kato-Noguchi, H. (2012). Allelopathic potentiality of medicinal plant Leucas aspera. International Journal of Agricultural Sustainability, 4, 1–7.

Kunachowicz, H., Przygoda, B., Nadolna, I., Iwanow, K. (2017). Tabele składu i wartości odżywczej żywności. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL. [In Polish]

Lutman, P.J.W. (2002). Estimation of seed production by Stellaria media, Sinapis arvensis and Tripleurospermum inodorum in arable crops. Weed Research, 42, 359–369. https://doi.org/10.1046/j.1365-3180.2002.00296.x

Lutman, P.J.W., Bowerman, P., Palmer, G.M. (2000). Prediction of competition between oilseed rape and Stellaria media. Weed Research, 40, 255–269. https://doi.org/10.1046/j.1365-3180.2000.00182.x

Matuszkiewicz, W. (2006). Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Warszawa: Wydawnictwo PWN. [In Polish]

Molisch, H. (1937). Der Einfluss einer Pflanze auf die andere. Allelopathie. Verlang von Gustav Tischer. [In German]

Możdżeń, K., Barabasz-Krasny, B., Sołtys-Lelek, A., Stachurska-Swakoń, A., Puła, J. (2016). Wpływ wodnych ekstraktów z tasznika pospolitego (Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.) na kiełkowanie i rozwój sałaty siewnej odmiany ‘Maryna’ (Lactuca sativa L. cv ‘Maryna’). Agronomy Science, 71(2), 1–10. [In Polish]

Możdżeń, K., Barabasz-Krasny, B., Zandi, P., Turisova, I. (2018). Influence of allelopathic activity of Galinsoga parviflora Cav. and Oxalis fontana Bunge on the early growth stages of cultivars Raphanus sativus L. var. radicula Pers. Biologia, 73, 1187. https://doi.org/10.2478/s11756-018-0144-0

Niewiadomski, H. (1990). Rapeseed. Chemistry and Technology. Amsterdam: Elsevier.Nowiński, M. (1961). Obecny stan badań nad allelopatią. Postępy Nauk Rolniczych, 3(69), 39–57. [In Polish]

Oleszek, W. (1992). Techniki badań allelopatii. Wiadomości Botaniczne, 36, 17–25. [In Polish]

Oleszek, W. (1996). Allelopatia – rys historyczny, definicja, nazewnictwo. In: Teoretyczne i praktyczne aspekty allelopatii. Materiały Konferencyjne IUNG, Puławy. [In Polish]

Parus, A. (2015). Gwiazdnica pospolita (Stellaria media Vill.) – właściwości biologiczne i lecznicze. Postępy Fitoterapii, 3, 153–156. [In Polish]

Puła, J., Barabasz-Krasny, B., Możdżeń, K., Sołtys-Lelek, A., Leparczyk, A. (2016). Effect of aqueous extracts of Sticky willy (Galium aparine L.) on the growth of seedlings of selected maize varieties (Zea mays L.). Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, 4(2), 518–524. https://doi.org/10.15835/nbha442104750

Rice, E.L. (1984). Allelopathy, 2nd ed. New York: Academic Press.Russi, L., Cocks, P.S., Roberts, E.H. (1992). Coat thickness and hard-seedness in some Medicago and Trifolium species. Seed Science and Technology, 2, 239–249.

Rut, G., Rzepka, A., Stokłosa-Wojtaś, A., Migdałek, G. (2012). Wpływ substancji allelopatycznych na kiełkowanie nasion, wzrost i rozwój roślin. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia ad Didacticam Biologiae Pertinentia II, 78–87. [In Polish]

Siwek, M. (2008). Rośliny w skażonym metalami ciężkimi środowisku poprzemysłowym. Część II. Mechanizmy detoksykacji i strategie przystosowania roślin do wysokich stężeń metali ciężkich. Wiadomości Botaniczne, 52(3/4), 7–23. [In Polish]

van der Vegte F.W. (1978). Population differentation and germination ecology in Stellaria media (L.) Vill. Oecologia, 37, 231–245.

Vanhaecke M., Ende, W.V.D., Van Laere, A., Herdewijn, P., Lescrinier, E. (2006). Complete NMR characterization of lychnose from Stellaria media (L.) Vill. Carbohydrate Research, 341, 2744–2750. https://doi.org/10.1016/j.carres.2006.09.001

Veronneau, H., Greer, A.F., Daigle, S., Vincent, G. (1997). Use of mixtures of allelochemicals to compare bioassays using red maple, pin cherry, and American elm. Journal of Chemical Ecology, 23, 1101–1117. https://doi.org/ 10.1023/B:JOEC.0000006389.50186.e3

Weiqiang, L., Khan, M., Yamaguchi, S., Kamiya, Y. (2005). Effects of heavy metals on seed germination and early seedling growth of Arabidopsis thaliana. Journal of Plant Growth Regulation, 46, 45–50. https://doi.org/10.1007/s10725-005-6324-2

Wójcik-Wojtkowiak, D., Politycka, B., Weyman-Kaczmarkowa, W. (1998). Allelopatia. Poznań: Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu. [In Polish]

Zandi, P., Barabasz-Krasny, B., Stachurska-Swakoń, A., Puła, J., Możdżeń, K. (2018). Allelopathic effects of Stellaria media (L.) Vill. on germination and early stages of growth of Raphanus sativus var. radicula. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Naturae, 3, 90–99. https://doi.org/10.24917/25438832.3.7

Zandi, P., Możdżeń, K., Barabasz-Krasny, B., Puła, J., Stachurska-Swakoń, A., Wang, Y. (2019). The influence of aqueous extracts from Stellaria media L. on the growth of Zea mays L. cultivars. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, 47(3), 921–928. https://doi.org/10.15835/nbha47311597

Zeng, L.W., Cocks, P.S., Kailis, S.G., Kuo, J. (2005). Structure of the seed coat and its relationship to seed softening in Mediterranean annual legumes. Seed Science and Technology, 33, 351–362. https://doi.org/10.15258/sst.2005.33.2.08

Downloads

Published

2019-12-31

How to Cite

Mazur, A. (2019). The role of seed coat in the germination and early stages of growth of bean (Phaseolus vulgaris L.) in the presence of chickweed (Stellaria media (L.) Vill.). Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Naturae, 4(1), 103–118. https://doi.org/10.24917/25438832.4.6

Issue

Section

Experimental Biology